flags
logo_fb_small Bookmark and Share

Maligayang pagdating sa 100 People Project!

7 bilyong tao ang nakatira sa mundo.

Sino tayo?

Ano ang hitsura ng ating mukha?

Ano ang matututunan natin sa isa’t-isa?

Layon ng 100 People Foundation na bigyan ng mas malalim na pagunawa ang mga magaaral tungkol sa mga suliraning kinakarahap ng ating iisang tahanan, at gayun din sa mga likas yamang pinagsasaluhan nating lahat. Sa pamamagitan ng pagsasalarawan sa populasyon ng mundo sa anyo ng 100 tao lamang, akma ng media na magiging produkto ng proyektong ito na gawing mas kaaya-aya at epektibo ang pagaaral, sa isang paraan na mas madaling tandaan at maintindihan.

I-click para basahin ang ang aming statistics tungkol sa global population

Iikutin ng 100 People Foundation ang iba’t-ibang bansa para lumikom ng 100 larawan ng iba’t- ibang tao na kakatawan sa 7 populasyon ng ating mundo. Ang nais namin ay magtipon ng mga pelikulang documentary at mga larawan, at gumawa ng mga tulong sa pagtuturo para pagbutihin ang pagkakakilala sa iba’t-ibang uri ng tao sa mundo. Layon ng foundation na gumawa ng metodolohiyang magtuturo ng respeto sa kapwa, pagsisimulan ng mga dialogue sa pagitan ng iba’t- ibang paniniwala, at hihikayat sa mga magaaral na ituring ang sarili nila bilang isang mamamayan ng mundo, higit sa pagiging simpleng mamamayan lamang ng kanilang bansa. Ang mga pelikula, larawan at tulong sa pagtuturo na magagawa ng 100 People Foundation ay inaasahang magdudulot ng pagbabago sa turingan natin bilang tao, na siyang magsisilbing tulay sa kapayapaan.

Halina’t sumali!

Iniimbitahan ang mga magaaral na makibahagi sa aming proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa isang tao sa kanilang mga pamayanan sa pamamagitan ng mga larawan, akda, o iba pang media. I-click ang link sa baba para pagaralan at i-download ang aming lesson plan.

100 People: A World Portrait Lesson Plan

Nakikipagtulungan kami sa SunPower Foundation para buuhin ang 100 People Under the Sun, isang proyektong nakatutok sa paggamit natin sa energy bilang likas yaman, at ang potensyal na benepisyo ng paggamit sa sikat ng araw sa aspektong ito. I-click ang link sa baba para mabasa ang aming lesson plan at makita kung paano maaaring makatulong ang inyong mga magaaral sa pagbuo namin sa larawan tungkol sa paggamit natin ng energy.

Panoorin ang mga 100 People Under the Sun Lesson Plan

Nandirito kami para tumulong. Maaari ninyo kaming sulatan para sa mga katanungan tungkol sa proyekto at sa mga paraan para gamitin ito bilang bahagi ng inyong mga gawaing pang klasrum. Maaaring ipadala ang mga katanungan sa:

100 People Foundation
15 West 26th Street, #914
New York, NY 10010 USA
Telephone: +1 212 252 8402
Email: lisa@100people.org